שמאי מקרקעין

בס"ד

 י.ל שמאות מקרקעין: שמאי מקרקעין מומחה לבימ"ש, הערכת כל סוגי הנכסים, הפחתת היטל השבחה, מנהל מקרקעי ישראל, שומה עצמית מס שבח, דוח אפס, דיירות מוגנת, עסק חי, ייעוץ ראשוני חינם.

באתר תוכל לקבל מידע בכל תחומי השמאות, בכל נושא קיים מאמר או יותר, לרבות פס"ד ועידכונים אחרונים. נשמח לייעץ ולעזור לך לצורך מכירה או רכישה מוצלחת, הפחתת תשלומים, הגשת חוות דעת משפטית ועוד. תחילה נספר לך עלינו.

לחברה צוות הכולל שמאים, כלכלנים ומהנדסים. החברה מספקת שירות  ללקוחות פרטיים, חברות, יזמים ועורכי דין לצורך כונס נכסים.

החברה בניהולה של לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת ובעלת ותק רב שנים בתחום הנדל"ן ובניהולו המקצועי של ראובן שליטנר מהנדס ושמאי בעל ותק של יותר מ- 30 שנים.

הצוות פועל יחד וזוכה להצלחה רבה בגין המקצועיות, אמינות ומתן יחס אישי.

החברה מספקת ללקוחותיה שירותי שמאות לכל סוגי הנכסים ובעיקר חוות דעת שמאי מומחה לבימ"ש, הערכת נכסים והגשת השגות לצורך הפחתת מיסוי והיטלים. ראה מאמרים מס השבחה, מנהל מקרקעי ישראל, שומה עצמית מס שבח.

החברה מספקת שירות בכל אזורי הארץ.

עם הצלחות לא מתווכחים

החברה אינה ממסדית ומטרתה לעזור לאזרחים להפחית או לפטור תשלומי מיסוי והיטלים. צוות החברה זוכה להצלחה מוכחת בהפחתת תשלומים בעשות אחוזים ולעיתים מעל לחמישים אחוז.

טרם הגשת השגה אנו בודקים את השומה ומעבירים לך את האינדיקציה שלנו לשיעור ההפחתה הצפוי לשיקולך. הבדיקה וייעוץ הראשוני אינם כרוכים בתשלום ובהתחייבות.

תחומי התמחות

 • הערכת נכסים: דירות, וצמודי קרקע, מגרשים, חנויות, תעשיה, משרדים וכדומה.
 • עריכת חוות דעת שמאי מומחה לבימ"ש. לצורך פירוק שיתוף, הערכת שווי זכויות דייר מוגן בנכס תפוס ועוד.
 • הפחתת תשלומי מיסוי: מס שבח – למוכרים, ומס רכישה ליורשים.
 • הפחתת תשלומי היטל השבחה ודמי היתר למנהל מקרקעי ישראל.
 • הגשת חוות דעת לצורך קבלת פיצויים: במסגרת הפקעת קרקעות ו/או במסגרת ירידת ערך, לפי סעיף 197 לחוק, עקב תכנית פוגעת.
 • ירידת ערך נכסים עקב ליקויי בניה ונזקים.
 • בדיקת כדאיות השקעה בנכסים / מגרשים / תמ"א 38 / עסקת קומבינציה.
 • עריכת שומות לצורך תשלומי איזון בין דיירים וכן טבלאות בתכנית איחוד וחלוקה.
 • הערכת שווי "עסק חי" כגון: תחנת דלק, חניונים, בית מלון,  ועוד.
 • הערכת שווי נחלות ומשקים.
 •  הערכת שווי קרקע חקלאית ספקולטיבית.
 • הערכת נכסים למימוש מהיר לצורך כינוס נכסים.
hand

מנהלי החברה:

מנהלת החברה: לימור ינוקא – שמאית מוסמכת 2006, בוגרת תואר ראשון במדעי החברה 1998

התמחות במשרד ר.שליטנר שמאות והנדסה בין השנים 2002-2004 במסגרת ההתמחות ערכה שומות להערכת שווי וערכה חוות דעת נגדיות למנהל מקרקעי ישראל, ירידת ערך והיטלי השבחה וכן ישבה בדיוני ערעור שונים מול נציגי הועדות. התמחתה במתן יעוץ לחברות, יזמים וקבוצות רכישה. ערכה בדיקות לכדאיות כלכלית הנתמכת בסקרי מחירים להיצע וביקוש וכן התחשבות בכל הפרמטרים השמאיים והכלכליים.

החל משנת 2009 מתן שרותי לעו"ד מטעם עיריות לצורך כינוס נכסים.

החל משנת 2010 שמא מומחה מטעם בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו.

החל משנת 2012 מינוי שמאית מומחה מטעם בית המשפט – רשומה במאגר שמאי מומחה בימ"ש השלום והמחוזי.

מנהל מקצועי: ראובן שליטנר – שמאי 1983 ומהנדס מוסמך 1966.

 • בוגר הטכניון בחיפה משנת 1966 בפקולטה להנדסת בנין, עם תאר B.S.c. בהנדסת בנין.
 • רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים – מס. 7163 כמהנדס רשוי.
 • בשנת 1967 השלים לימודים לקראת תואר שני M.S.c ללא השלמת עבודת מחקר.
 • החל משנת 1983 מוסמך לעסוק בשמאות – רשיון מס. 172.
 • בוגר קורס לבורריות וחוות דעת מקצועיות, של לשכת המהנדסים והאדריכלים – 1986.
 • מוסמך מטעם משרד המשפטים לשמש כטוען משפטי בבית דין לתביעות קטנות – 1992.
 • בוגר קורס לגישור של המרכז הישראלי למשא ומתן ויישוב סכסוכים INC – 1999.

במסגרת עבודתו עסק בתכנון קונסטרוקציות מסוגים שונים ובהיקף של עשרות אלפי מ"ר. במקביל ביצע פקוח עליון על עבודות בניה, תאום, אישור חשבונות קבלנים, הכנת מכרזים וחישוב כמויות. החל משנת 1976 נותן שרותי יעוץ וביקורת לעבודות בניה וגימור במבנים.  עסק ביעוץ לתכניות איחוד וחלוקה ולתכנית בנין ערים (תבע). קיבל מינוי לשמאות מכריעה, בין השאר מעיריית רעננה והן מעיריות אחרות. החל משנת 1988 חבר מערכת "מקרקעין וערכם" – הבטאון של לשכת השמאיים בישראל. במסגרת פעילותו כחבר מערכת, עוסק בין השאר גם בניסוח ועיצוב תוכן של מאמרים מקצועיים רבים בנושאי בניה ושמאות. בשנים 98- 88 מונה מטעם משרד המשפטים כמחבר ובודק בחינות של בנושא יסודות הנדסת בניה והנדסה אזרחית. החל משנת 1989 הרצה לענייני בניה באוניברסיטאות ומכללות כגון: אוניברסיטת ת"א, הטכניון, המכללה למנהל בירושלים ובת"א, מכללת ר"ג ועוד. החל משנת 1991 נכלל ברשימת האקספרטים וברשימת הבוררים של לשכת המהנדסים. החל משנת 1999 נכלל ברשימת האקספרטים והבוררים של ארגון הקבלנים. לקראת תום תקופת שרות המילואים, שרת במשך 5 שנים כמהנדס הצלה וחילוץ פלוגתי ביחידת ההצלה והחילוץ הארצית.

2

מהם הנושאים המדווחים השומת מקרקעין

 1. זהות מזמין השומה והקשר שלו לנכס הנישום.
 2. מטרת השומה לדוגמא לצורך מכירה במסגרת פירוק שיתוף.
 3. מהו המועד הקובע לשומה, כלומר לאיזה תאריך נערכה השומה. ראוי לציין כי בשוק נדל"ן דינמי שומה שנערכה לפני כשנה אינה עדכנית עוד.
 4. זיהוי הנכס- לפי כתובת ומספר גוש חלקה ומגרש לפי תכנית בנין עיר.
 5. המצב התכנוני, איזה תכניות חלות על הנכס מכאן מחשבים את הזכויות האם הם נוצלו או קיימת יתרת זכויות לא מנוצלות.
 6. הזכויות בנכס, בעלות מלאה או חכירה או שכירות חופשית ועוד
 7. תחשיב עסקאות השוואה או כל נתון שהובא בחשבון לרבות הפעלת פרמטרים.
 8. עקרונות גורמים ושיקולים בסעיף זה יפורטו כל ההסברים לעריכת השומה וקביעת שווי הנכס, או ההסברים לחוות דעת.
 9. בדיקת מצב רישוי דהיינו תיק בנין בהם נלמד על ההסטוריה של הנכס כגון מתי נבנה, סוג בניה, האם כל השטחים נבנו עם היתרי בניה ולא קיימים צווי הריסה.
 10. וכמובן בסוף חתימה וחוות דעת משפטית יצורף גם תצהיר שמאי מומחה לבימ"ש.

כיצד מחשב השמאי את שווי הנכס ?

בפני השמאי קיימות 3 גישות ניתן להשתמש באחת או ביותר להלן גישות השומה:

גישת ההשוואה מבוססת על ניתוח מחירי השוואה עליהם מפעילים מקדמי התאמה לנכס נשוא השומה.

גישת ההכנסות בדרך כלל בנכסים מניבים. הגישה מבוססת על בחירת שיעור היוון הכולל הראוי לאותו סוג נכס. במקרה שבו קיימת תשואה נמוכה או גבוהה יותר מהתשואה הראויה אזי תינתן לכך התייחסות. כלומר אם קיים יתרון או חסרון למשכיר.

גישת העלות מחשבים את הקרקע כזמינה, עלויות בניה ומתחשבים בפחת למבנה אם קיים, יזמות. גישה הפוכה לגישת העלות הינה גישת החילוץ כשמה היא חילוץ שווי הקרקע משווי בנוי הכולל קרקע ומבנה ולו מרכיב יזמות.

אנו כאן בשבילך למכירה או רכישה מוצלחת, הגשת חוות דעת שמאי מומחה לבית משפט, הפחתת תשלומים לרשויות עם הצלחה ידע וניסיון מוכחים.

 

לימור ינוקא – שמאית מקרקעין מוסמכת © 2014 מפת אתר שמאי מקרקעין - shamy.co.il כתובת: המלאכה 39, חולון